Khazanah Islam

Para Pedagang Boleh Mengamalkan Doa Penglaris Ini

Para Pedagang sering kali tergoda untuk menggunakan bantuan jin untuk melariskan dagangan. Padahal meminta pertolongan jin adalah perbuatan musrik.Bila tidak laku Kondisi semacam ini tentu sangat merugikan. Sebab, para pedagang tentu tidak akan mendapatkan pendapatan dari hasil berdagangnya. Sementara dia harus memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kondisi ini, dianjurkan untuk menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Membaca doa di bawah ini dapat membantu agar dagangan laris.

Sesungguhnya ada doa agar dagangan laris dagangannya laku keras agar bisa mendapatkan untung besar.
” Allahumma innii as aluka an tarzuqanii rizqan halaalan waasi’an thayyiban min ghairi ta’bin wa laa masyaqqatin wa laa dhairin wa laa nashabin innaka ‘alaa kulli syaiin qadiir.”

Artinya:

” Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, luas, dan tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.”

Disarikan dari Kitab Doa Mustajab Terlengkap karya Ustaz H Amrin Ali Al Kasyaf.

Related Articles

Back to top button