Keselarasan Tawakkal dan Menjemput Rizki Halal

Dalam menjemput rizki halal yang bermanfaat untuk kehidupan, islam tetap menekankan kewajiban utama untuk selalu bertawakal (bersandar/berserah diri) dan meminta pertolongan kepada Allah Ta’ala dalam semua usaha yang dilakukan. Makna Tawakkal yang Hakiki Imam Ibnu Rajab al-Hambali berkata, “Tawakkal yang hakiki adalah penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah Ta’ala dalam meraih berbagai kemaslahatan (kebaikan) dan … Read more Keselarasan Tawakkal dan Menjemput Rizki Halal